You might want to visit our North American website:

Höjdpunkter från våra senaste nyheter och uppdateringar i RUD!

Höjdpunkter från våra senaste nyheter och uppdateringar i RUD!

  • Förbättrad dimensionsbild, med vy i olika vinklar och med en zooma in/ut-funktion
  • När man väljer m3/h visas inte längre värdet i l/s som det var tidigare
  • Ersätt eller byt ut mer än en produkt samtidigt under ”Produktkonfiguration”
  • Antalet decimaler för vissa värden är justerat och med det har avrundningen förbättrats.
  • ADRIATIC d kan nu visa isoveler