You might want to visit our North American website:

Ważne aktualizacje w RUD!

Ważne aktualizacje w RUD!

Zebrane aktualizacje i ulepszenia w RUD

  • Ulepszony obraz wymiarów, z widokiem pod różnymi kątami i funkcją powiększania/pomniejszania.
  • Po wybraniu m3/h wartość nie jest już wyświetlana w l/s, jak to było wcześniej.
  • Możliwość zastąpienia lub przełączenia więcej niż jednego produktu w tym samym czasie w sekcji "Konfiguracja produktu".
  • Dostosowano liczbę miejsc po przecinku dla niektórych wartości, a tym samym poprawiono zaokrąglanie.
  • ADRIATIC d może teraz wyświetlać izopoziomy.