You might want to visit our North American website:

Sjøsprøyt og friskt klima i havgapet

Bacchus, Falkenberg

Bacchus er starten på en ny og levende bydel i Falkenberg. Den ligger på en kunstig halvøy som i sin tid ble brukt til produksjon og lagring av Sveriges forbruk for vin og brennevin. Totalt er det planlagt rundt 140 moderne leiligheter fordelt på fire bygg, alle unikt beliggende med sjøen som nærmeste nabo. I tillegg blir det en helt ny hall for padeltennis. Bacchus er et symbol på et Falkenberg som ligger i forkant.

Stabilt inneklima uansett vær

Leilighetskomplekset i den nye bydelen Bacchus er utformet med sjøen som inspirasjonskilde. Havbris kan være både behagelig og avslappende – utendørs. Innendørs trengs imidlertid et stabilt klima med lavt strømforbruk og maksimal komfort. Det å bo rett ved sjøen innebærer ofte et svært omskiftelig klima, noe som igjen stiller høye krav til boligens klimaanlegg. Kunsten er å holde inneklimaet perfekt i all slags vær.

En annen utfordring var at et eksisterende, eldre bygg skulle bygges om til padeltennishall og dermed trengte nytt ventilasjonsanlegg. Når vifterommene er små og passasjene trange, som i dette tilfellet, gjelder det å finne riktig kompetanse og de rette produktene.

Arealeffektive aggregater med høy kapasitet

I leilighetskompleksene ble det installert sentralisert FTX-ventilasjon med konstante luftmengder. Dette for å oppnå en balansert ventilasjon med liten risiko for trekk og støy. Kombinasjonen gode produkter, riktig pris og et godt samarbeid er vanskelig å slå. Av og til oppstår det situasjoner der det blir ekstra tydelig.

I padelhallen krevde for eksempel det lille vifterommet og de trange inntaksveiene litt ekstra. Swegons GOLD-aggregat oppfyller med sin arealeffektivitet og store kapasitet de fleste behov, og det gjorde det også her. Muligheten til å demontere aggregatet, løfte det inn i deler og deretter sette det sammen igjen på stedet uten at det mister CE-merkingen, er en stor fordel ved utfordrende prosjekter. Det viste seg å være avgjørende i dette tilfellet, siden det betydde at vi slapp å rive ytterveggen for å få inn aggregatet.

Kundens behov i fokus

Swegon fikk være med i en tidlig fase av planleggingen og deretter fra prosjektstart til igangkjøring. De fleste befaringene på stedet ble gjort sammen med kunden for å sikre at alle krav og behov ble oppfylt. Ved befaringene tok vi blant annet mål og begynte å planlegge den krevende inntransporten til padelhallen i Bacchus. Takket være forarbeidet visste vi tidlig hvor de store utfordringene lå, og kunne legge fram forslag som tok høyde for disse. Swegons tekniske avdeling kunne deretter yte support ved installasjon og igangkjøring, noe som gav full kontroll i alle trinn. En løsning med arealeffektive og høytytende aggregater, høy driftssikkerhet og kundens behov i fokus. Det er Swegons tilnærming. 

Bruk guiden vår til boligprosjektet ditt

Produkter

Et utvalg av produktene som ble brukt i Bacchus Falkenberg.