You might want to visit our North American website:

Med mediateket La Passerelle har man maktet å forene kunstnerisk utforming og god energiytelse.

Médiathèque la Passerelle, Vitrolles

I byen Vitrolles ved utløpet av Rhônen, ikke langt fra Marseille finner vi mediateket «La Passerelle». Det svært så ambisiøse prosjektet befinner seg et sted midt mellom bibliotek og kunstverk og stod ferdig i 2016.  Bygget har store gjennombrutte «slør» av betong med en høyde på over elleve meter. De bølgende fasadene av gjennombrutt ubehandlet betong har 22 forskjellige bøyningsradier på opptil 34 meter og et stort, frittbærende utspring. Til sammen gikk det med 4 000 m3 betong til prosjektet.

Spennende arkitektonisk formspråk

Bygget har en original arkitektonisk utforming der kontrasten mellom første- og andreetasje spiller en viktig rolle: Bygget har et areal på 1 700 m2 på bakkeplan, mens etasjene over har en grunnflate på hele 2 250 m2. Første etasje er trukket inn, men følger de øvrige etasjenes ytre form. Glassveggene fungerer som en invitasjon til å komme inn i bygget. Andre etasje er formet som et stort, bølgende «slør» av gjennombrutt betong, som skaper bevegelse og gir et luftig inntrykk.

Energiforbruket kuttet med 30 prosent

Energiforbruket kuttet med 30 prosent
Byggingen av La Passerelle er miljøsertifisert i henhold til BDM-standarden (Bâtiments Durables Méditerranéens eller «bærekraftige bygg i Middelhavsområdet»). Tre forskjellige aspekter ble vurdert: det økonomiske, det sosiale og det miljømessige. Da bygget ble tegnet, ble det tatt mange viktige miljøhensyn, noe som har resultert i energibesparelser på hele 30 prosent.

Lavere energiforbruk med sentral luftbehandling

I tillegg til å gi bygget en miljøvennlig profil har sentral luftbehandling også bidratt til en betydelig reduksjon i energiforbruket. Denne typen luftbehandling er sannsynligvis den eneste metoden vi har i dag som kan oppfylle alle parametere for god luftkvalitet: god ventilasjon, god regulering av temperatur og luftfuktighet og rensning av inneluften.

Bedre luftkvalitet med GOLD-aggregater fra Swegon

Et av målene var å redusere energiforbruket som går med til oppvarming, kjøling, belysning og varmtvann. For å oppnå det ble det vurdert å bruke solfangere, og det ble brukt svært effektive biomaterialer, som komprimert trefiber. Særlig de seks luftbehandlingsaggregatene fra Swegon viste seg å gi store energibesparelser i forhold til klassiske ventilasjonssystemer. Også materialvalget for gulv og malingstypene som skulle brukes, ble nøye vurdert, og bidro også til å bedre luftkvaliteten.

Produkter

GOLD RX

Seks GOLD RX luftbehandlingsaggregater gav bedre luft og redusert energiforbruk. GOLD er et fleksibelt system for komfortventilasjon med mange bruksområder. Gold RX-aggregatet er basert på en roterende varmeveksler. Det har videre EC/PM-teknologi i viftemotorene for å oppnå høyest mulig energieffektivitet og oppfyller Ekodesign Lot6-kravene. Det er sertifisert av det svenske Passivhusinstitutet for sin gode energieffektivitet og høye grad av varmegjenvinning.

PACIFIC

PACIFIC

Det ble installert 11 klimabafler av typen Swegon PACIFIC i bygget. De høytytende klimabaflene har oppvarming, kjøling og ventilasjon integrert i én enhet og monteres i undertaket. PACIFIC gir stor fleksibilitet, lave investeringskostnader og enkel installasjon.