You might want to visit our North American website:

INSIDE App

Visualiser luftkvaliteten i rommet og still inn temperaturen direkte fra telefonen.
  • Tilkoblet til WISE-systemet
  • Juster temperaturen på romnivå
  • Eco-modusfunksjon for smartere energibruk
  • Visualiser nivået av VOC, CO2 og relativ luftfuktighet
  • Få tips til hvordan luftkvaliteten kan forbedres
  • Erstatter fysiske børverdienheter
  • Støtter iOS og Android

Hva er INSIDE-appen?

INSIDE-appen fra Swegon er en tilleggstjeneste til Swegon WISE-systemet for et behovsstyrt inneklima. Appen gir en oversikt over gjeldende inneklima ved å visualisere et sett med parametere, f.eks. temperatur og luftkvalitet. Personer som oppholder seg inne i bygningen og har tilgang til appen, har mulighet til å justere temperaturen innen et område på noen få grader som er forhåndsbestemt og innstilt i WISE-systemet.

Skreddersydde temperaturer

Hvilken temperatur vi foretrekker hjemme eller på kontoret er svært individuelt, og det er ingen bestemt temperatur som passer for alle. Det er derfor ikke en optimal løsning å stille inn samme temperatur for et helt kontorområde. Med Swegon INSIDE-appen kan brukerne enkelt justere temperaturen på sitt eget kontor, uten å forstyrre kollegaene i kontoret ved siden av. Appen er enkel å betjene og kan brukes fra hvor som helst. Tilstedeværelse i rommet må imidlertid være registrert for at temperaturendringen skal iverksettes.

**Kvalitet på innemiljøet (IEQ) **

For å forsikre brukerne om at de er omgitt av sunn luft, viser appen statusen til forskjellige parametere, som CO2, VOC og fuktighet. Verdiene for hver parameter vises i form av tydelige nøkkelord som indikerer om verdien er sunn eller ikke. Klikk på parameteren for å lese mer informasjon om den, se terskelverdiene og få råd om hvordan IEQ-en kan forbedres. Parameterområdet som skal vises i appen, avhenger av hvilke typer givere som er installert i rommet.

Eco-modus

Med den smarte Eco-modusinnstillingen kan eiendomseiere spare energi uten å måtte kompromisse med luftkvaliteten i kontorområdet.