You might want to visit our North American website:

Paint-Stop Green

Filter til lakkboks

Dette glassfiberfiltermediet har en optimalisert struktur for lang levetid, og sikrer reduserte utslipp. Det er designet for filtrering for beskyttelse av luftkanaler, vifter og motorer i lakkeringsverksteder.