You might want to visit our North American website:

SC60+

Sirkulært brannspjeld med smeltesikring.
  • Sirkulært brannspjeld av butterflytype klassifisert i EI60.
  • Kan også leveres i EI120 på bestilling.
  • Spjeldet sette inn i en spirokanal i vegglivet og holdes på plass ved hjelp av gummitetningen.