You might want to visit our North American website:

Smart ventilation i höghus sänkte kostnaderna

Kajalen, Kalmar

Bostadsbolaget Kalmarhem brottades med energifrågorna när Kalmars högsta hus, Kajalen, skulle byggas. Byggnadens storlek skulle innebära stora drift- och servicekostnader när det kom till ventilationen. Swegon, som har stor erfarenhet av att rusta upp och modernisera ventilationen i lägenheter, fick uppdraget.

Kajalen, Kalmars högsta hyreshus med sina 15 våningar, invigdes 2017. Huset innehåller 86 lägenheter av olika storlekar.

86 lägenheter – 86 olika behov

Med högt ställda krav på energieffektivitet skulle Kajalen byggas energisnålt. Därför krävdes en helhetslösning för behovsstyrda luftflöden som inte bara var energieffektiv, utan som också var enkel att övervaka, underhålla och serva. En kritisk faktor var just styrning och kontroll av ventilationen. För att en tekniker skulle kunna kontrollera luften inne i de 86 lägenheterna skulle det krävas mycket tid och administration, något man ville undvika.

Tänk helhet. Och tänk smart

Swegon levererade ett system som analyserar och ventilerar varje rum exakt så mycket som behövs. Därför kan flödet hållas minimalt när ingen vistas i lägenheten. Med det centralt placerade aggregatet kan frisk luft kombineras med i det närmaste ljudlös distribution i boendemiljön. Donen är designade för att skapa en god luftomsättning även vid låga flöden och vid högre flöden hålls låga ljudnivåer.

Systemet innehåller funktioner som underlättar kontrollen av anläggningens funktioner individuellt för varje lägenhet. Exempelvis temperatur, flöde, lukter eller radon. Momentan avläsning eller registrering av trender över tid kan vara till hjälp vid underhåll, felsökning eller som underlag vid diskussioner med hyresgäster.

Och knäckfrågan, om det gick att styra och kontrollera ventilationen utanför lägenheterna, löstes genom att placera teknikboxarna i trapphuset utanför varje lägenhet. Genom boxen kan hyresvärden styra och kontrollera lägenhetens luftflöde utan att teknikern behöver gå in i lägenheten.

En enorm besparingspotential

I ett hus med många lägenheter där närvaron varierar är besparingspotentialen stor. Så mycket som 80 % fläktelenergi och 40 % värme-/kylenergi kan sparas på behovsstyrd ventilation jämfört med en konstant luftflödesanläggning. Fastighetsägaren Kalmarhem fick en smidig installation av ett komplett system som inte bara sänker energikostnaderna, utan också sänker förvaltningskostnaderna.

För oss var det också tryggt att välja en namnkunnig leverantör som kunde leverera ett helt system. Eftersom de har koll på hela kedjan kan de åtgärda eventuella driftfel utan mellanhänder. Det känns tryggt.
Patrik Håkansson, driftansvarig på Kalmarhem