You might want to visit our North American website:

Gammelt møter nytt

All Youngskvartalet images: © Felix Arkitekter

Youngskvartalet

På Youngstorget i Oslo sentrum finner vi Youngskvartalet, et av Oslos mest sentrale gatehjørner. Her blandes moderne arkitektur med eldre murbygninger som strekker seg så langt tilbake i tid som siste halvdel av 1800-tallet. Før de gamle murbygningene ble fredet i 2002 stod de falleferdige og glemt. I dag har de imidlertid blitt totalrenovert og fått et tilbygg i bakgården.

Kombinere historie med nåtid

I 2015 startet arbeidet med å totalrenovere de historiske murbygningene på Youngstorget. Samtidig skulle en ny utvidelse på åtte etasjer finne sted i bakgården, kombinert med et allerede eksisterende kontorbygg.

Dette har betydd omfattende arbeider der nytt og moderne har måttet samhandle med historien til de gamle murbygningene. Hva er da resultatet av denne kombinasjonen?

Et løft – både estetisk og for bylivet

De eldre innslagene som gir murbygningene sin sjarm, har blitt brukt under oppussingen. Ved å fremheve den opprinnelige fargen sammen med den originale overflaten, er fasaden løftet frem. Hvis du går inn i bygningene, kan du tydelig se historiske spor fra en av Oslos tidligste mursteinsbygning. Det nye moderne interiøret har tydelige elementer i bygningens tidligere historie, der eksisterende trebjelker og murvegger synes. I kontoretasjene ser man takvinduer og også synlige trebjelker.

Samtidig som renoveringen ble utført, ble det også opprettet en utvidelse i bakgården, som var knyttet til et allerede eksisterende kontorbygg via en felles hovedtrapp. Her er fasaden kledd med kobber som over tid vil få en patina som danner en rolig bakgrunn for de historiske murbygningene. Etter ferdigstillelse brukes bygningen til kontorer og restaurantlokaler.

Et godt inneklima - like viktig for renovering som for nybygg

I et prosjekt der både renovering og utvidelse skal kombineres, kreves det  inneklimasystemer som fungerer for begge formål. WISE, som er et komplett system som kan tilpasses for å imøtekomme forskjellige behov og ønsker, ble derfor en optimal og fleksibel løsning. I et oppussingsprosjekt kan det være problematisk å trekke kommunikasjonskabler. Dette unngår man å bruke i WISE-systemet sin trådløse kommunikasjonsteknologi.

De eldre bygningene ønsket også å sikre god energiytelse og et godt inneklima. Sammen med 8 GOLD luftbehandlingsenheter forsyner WISE bygningen med førsteklasses luft. Ventilasjon, varme og kjøling styres basert på tilstedeværelse, temperatur og luftkvalitet. Den riktige temperaturen er sikret med både luft og vannbåren varme og kjøling levert via Swegons klimabafler, spjeld og ventiler. I deler av bygningen med ekstra store kjølebehov er det også koblet fan coils til systemet.

Prosjekttype: Renovering og nybygg

Tidspunkt: November 2015 – November 2017

Byggår: 1861-1874/2017

Areal: Ca 9.000 kvm

Installerte produkter: WISE Parasol, WISE Damper, WISE RTA, WISE IAQ CO2, WISE RTS, WISE OCS, WISE IORE samt 8 GOLD aggregat (GOLD 30 RX, GOLD 35 RX, GOLD 60, GOLD 70 RX, GOLD 70 CX).