You might want to visit our North American website:

Brann- og branngasspjeld

Spjeld som hindrer spredning av brann i ventilasjonskanaler.

Spjeld

Styresystem