Brann- og branngasspjeld

Spjeld som hindrer spredning av brann i ventilasjonskanaler.

Spjeld

Styresystem