You might want to visit our North American website:

TRITON SUSA

Styring og overvåking brannspjeld
  • Håndterer et stort antall spjeldgrupper og detektorgrupper.
  • Ekspansjonsenhet SUSB-E8 for utbygging av systemet.
  • Slaveenhet KSUB, KSUE, KSUB-Light
  • Forhåndskonfigurert for enkel installasjon.
  • Utganger for styring av vifter.
  • Frittstående system.

Systemkomponenter

  • Koblingsboks TRITON KBOX for tilkobling av spjeldmotor til styresystemet.
  • Røykdetektor TRITON KD med ioniserende eller optisk funksjon for plassering i ventilasjonskanal.
  • Røykdetektor TRITON RD med innebygd servicealarm for plassering i rom."