You might want to visit our North American website:

DATATECH BTD

Datakjøleaggregat (CRAC/CRAH) for IT-kjøling, R410A, 6–220 kW

Datakjøleaggregat utviklet spesielt for kjøling av IT-system, med maksimal følbar effekt, høy virkningsgrad, driftssikkerhet, tilgjengelighet og redundans. De tilbyr dessuten svært høy fleksibilitet med tanke på retningen til til- og returluftkanalene, dette med tanke på enklere tilpasning til utformingen av installasjonsstedet.
De kan også brukes innen andre tekniske områder, der det stilles krav til høy presisjon (nøyaktig temperatur- og luftfuktighetsregulering) i konstant, kontinuerlig drift.

Konfigurasjoner
EDA: Direkteekspansjon med luftkjølt kondensator
EDW: Direkteekspansjon med væskekjølt kondensator
EDA-W/DC: Enhet med dobbel kjøling: kuldebærerbatteri samt direkteekspansjonsbatteri med luft- eller væskekjølt kondensator

EDW/FC: Enhet med indirekte integrert frikjøling med væskekjølt kondensator
CW-DW: kuldebærer med enkel eller dobbel krets.
SC: Direkteekspansjon for tilkobling til eksternt kondenseringsaggregat

Fordeler

  • Langsiktig driftssikkerhet
  • Høy konfigurerbarhet
  • Full tilgjengelighet
  • Tilkoblingsmuligheter
  • Installasjonsfleksibilitet
  • Væsketilvalg for full redundans for Nivå IV-serverhaller (DW)

Filtrer
Omfattende og detaljert produktinformasjon for det beste utvalget og integrasjon i prosjektdesign
Installasjon, drift og vedlikehold samt sikkerhetsinformasjon.
Våre produkter og tjenester presentert i et lett tilgjengelig format
Erklæringer og sertifikater mv
Koblingsskjemaer og hydrauliske skjemaer mv
Dokument Artikkel Dokumenttype Dato Last ned
Brochure, Datatech 2020 (pdf 2.02MB) Datatech BTD Teknisk katalog 21.09.2020