You might want to visit our North American website:

FLOWZER

Optimerer pumpehastighet for energisparing.

I de siste årene har utviklingen av kulde- og varmeutstyr hatt fokus på følgene trinn:

  • Virkingsgrad ved full kapasitet, kun kompressor forbruk (COP)
  • Virkningrad ved full kapasitet, hvor også vifteforbruk er medregnet (EER)
  • Virkninggrad ved variende kapasitet basert på en standard hvor varierende behov gjennom en sesongen er hensyntatt (ESEER/IPLV)
  • Sesongvirkninggrad hvor pumpeforbruk og trykkfall i vekslere er hensyntatt (EN14-511)

Beregning av virkningsgrad tar ikke bare hensyn til energimengde brukt for å produserere kulde- og varmekapasitet, men også energimengden som skal til for å overføre kulde- og varmekapasiteten. I mange installasjoner, som fortsatt leveres, benyttes pumper med fast hastighet som er i drift hele tiden uavhengig av behov. Dette i tillegg til at pumpene er overdimensjonert selv ved fullt behov. Dette gir til enhver tid et unødvendig høyt strømforbruk og høye driftskostnader. Flowser er et smart logisk styringverktøy for variable vannmengder med inverterpumper som kan benyttes på de fleste applikasjoner med mål om lavest mulig energiforbruk for pumper, samt hele systemet.