You might want to visit our North American website:

Spesialbygd løsning gir plass til flere

Foto: Malmö Live (Adam Mörk)

Malmö Live

Midt i Malmö ligger Malmö Live. Et møtested på 56 000 m2 for musikk, kultur og underholdning for byens innbyggere. Øverst i hotellbygget, i 25. etasje, finner du en skybar med restaurant. Herfra har du enestående utsikt over byen, Øresundsbroen og København.

Særskilte krav til ventilasjon

Store forsamlingslokaler stiller høye krav til ventilasjon for å sikre god komfort når mange mennesker samles på ett sted. Slike komplekser består ofte av flere typer lokaler som brukes på ulike måter og til forskjellige tider. Behovet for ventilasjon blir dermed også forskjellig avhengig av hvor i bygget de besøkende befinner seg.

Malmö Live stilte høye krav til lufthastighet, -temperatur og lyd og krevde derfor en nøye gjennomtenkt ventilasjonsløsning.

Et av de mest utfordrende rommene i bygget var den store konsertsalen. Her øver og opptrer profesjonelle musikere fra hele verden, og for å få det beste ut av både musikere og instrumenter må miljøet være både trekk- og støyfritt. Også tilhørerne i slike lokaler er følsomme for innemiljøet, og studier viser en tydelig sammenheng mellom dårlige konsertopplevelser og forstyrrende lyder og dårlig ventilasjon. 

For å sikre at den planlagte løsningen oppfylte de høye kravene på stedet, ble det utført grundige tester og fullskala prøver ved Swegons anlegg i Tomelilla. Vi bygde et prototypanlegg av konsertsalen der vi simulerte alle tenkelige belastninger og gjennomførte mengder av tekniske målinger og analyser helt til vi var fornøyd.

Seter med integrert tilluft

I tillegg til plassmangelen var det et tydelig ønske ut fra arkitektoniske hensyn at tilluftsventilene i konsertsalen ikke skulle synes. Kunden gav Swegon oppgaven med å løse dette problemet. 

Resultatet ble en spesialutviklet lavimpulsventil integrert i stolbeinet på samtlige av de 1 400 sitteplassene.

I tillegg til de spesialbygde lavimpulsventilene i konsertsalen sikrer Swegons fritthengende takventiler godt inneklima i Malmö Live-komplekset. Disse er installert over et rastertak, slik at heller ikke disse er synlige.Bildet over: Seter med integrert ventil i stolbenet (skisse fra Swegon)

Nærhet og tekniske kunnskaper

Siden vi i Swegon hadde et godt samarbeid med kunden fra før, fikk vi være med allerede i en tidlig fase av prosessen. Representanter fra Swegons utviklingsavdeling i Tomelilla stod for de fleste besøkene på stedet, og sammen med selgerne våre og kunden kom vi fram til den beste løsningen for et hyggelig møtested. Med vår tekniske kompetanse og evne til å finne gode løsninger ble resultatet et behagelig inneklima i Malmö Live.

Produkter

I tillegg til de spesialbygde lavimpulsventilene i konsertsalen sikrer Swegons fritthengende takventiler Ceiling Collection godt inneklima i Malmö Live-komplekset. Disse er skjult på oversiden av et rastertak. I skybaren i øverste etasje sørger Swegons WISE-system for god ventilasjon via svartlakkerte ventiler i taket.