You might want to visit our North American website:

KDY

Kanalventil med dyser for montering i ventilasjonskanaler
  • Lett å montere
  • Fås for både sirkulær og rektangulær kanal
  • Ledeskinnefunksjon
  • Fleksibelt spredningsbilde
  • Kan fås i galvanisert utførelse
  • Standardfarge Hvit RAL 9003
    • 5 alternative standardfarger
    • Andre farger på forespørsel

Rektangulær tilluftsventil med dyser. Monteres direkte i sirkulære eller rektangulære kanaler. Passer til konstant eller variabel luftmengde. Luft kan tilføres ved under- eller overtemperatur, med horisontalt eller vertikalt spredningsbilde. Det er mulig å endre spredningsbildet etter installasjon, uten at luftmengde, trykkfall eller lydnivå forandres.