You might want to visit our North American website:

OMICRON Zero

Høyeffektiv multifunksjonell kjøleenhet med  50-240 kW

Konfigurasjoner

SLN: super stillegående versjon

Fordeler

 • Kjølemedie R290 – GWP=0
 • Naturlig kjølemedium
 • Redusert kjølemediefylling
 • Gjenvinner både varme og kulde uavhengig av
  energibehov og utetemperatur
 • Utvidede driftsgrenser: Den ideelle løsningen for å erstatte oljefyr og
  el-kjeler.
 • Uavhengige avrimingssykluser for hver krets med utviklet driftslogikk.
 • Euroventsertifisert