You might want to visit our North American website:

Wat is het werkingsprincipe van een warmtewisselaar met glycolbatterij?

Dit type wisselaar bevat gescheiden vloeistofbatterijen, met name in de pulsielucht en in de extractielucht. Een warmtetransportmedium wordt in een circuit tussen de batterijen gepompt, de lucht verwarmt de vloeistof in de extractiebatterij en de vloeistof op zijn beurt verwarmt de lucht in de pulsieluchtbatterij.

In vergelijking met de warmtewielen of platenwisselaars is de temperatuur van de pulsielucht en extractielucht lichtjes lager en gebalanceerd. De wisselaar met glycolbatterij wordt bij voorkeur gebruikt wanneer volledig gescheiden luchtstromen noodzakelijk zijn. Deze worden dus normaal gebruikt in ziekenhuisomgevingen, maar ook voor de recirculatie van proceslucht in industriële omgevingen.

Hoe werkt deze ? 

De batterijwarmtewisselaar is standaard uitgerust met een leidingsysteem bestaande uit een circulatiepomp, een driewegklep en veiligheidsapparatuur.

De klep regelt continu de snelheid van de warmteterugwinning, het vloeistofdebiet wordt gemeten en de vraaggestuurde circulatiepomp zorgt voor voldoende debiet voor een betere thermische efficiëntie. De gebalanceerde thermische efficiëntie tussen toevoer- en afvoerlucht is echter iets lager dan die van warmtewielen of platenwarmtewisselaars.

Pulsie- en extractielucht hebben volledig gescheiden circuits, wat betekent dat eventuele geuren of deeltjes in de extractielucht niet worden overgedragen aan de pulsielucht.

De batterijwarmtewisselaar is uitgerust met een uiterst effectief vorstbeveiligingssysteem dat de temperatuur van de vloeistof in de extractieluchtbatterij en de vochtigheid van de extractielucht meet. Rekening houdend met de vochtigheidsgraad wordt de minimum toelaatbare temperatuur van de vloeistof zonder risico op bevriezing berekend en de 3-wegklep zorgt ervoor dat deze temperatuur niet wordt overschreden.

Breed productengamma

De warmtewisselaars met glycolbatterij worden meestal gebruikt wanneer u gescheiden luchtkanalen voor luchtstromen met hoog volume wenst. In functie van de specifieke eisen en het type toepassing biedt Swegon verschillende oplossingen aan.

GOLD CX

Luchtbehandelingsunit met direct aangedreven pulsie- en extractieventilatoren, filters voor pulsie- en extractielucht, en twincoilwisselaar.

  • Luchtstromen tot 50.400 m³/h
  • Leidingenpakket gemonteerd en ingevuld in fabriek (bouwgrootten 35-80)
  • Uiterst effectieve bescherming tegen bevriezing
  • Geoptimaliseerde ventilatormaten geven meer vrijheid om precies de juiste bouwgrootte en ventilatorvariant te kiezen volgens de behoeften van de installatie. 

GOLD SD

Afzonderlijke pulsie- en extractiegroep

  • Enkele richting (SD, Single Direction)
  • Filter beschikbaar als optie (alle bouwgrootten)
  • Twincoilwarmtewisselaar en niet-gemonteerde leidingenpakketten als optie leverbaar (bouwgroottten 012-120)
  • Luchtstromen tot 64.800 m³/h