You might want to visit our North American website:

Genvindingsflader

Hvad er driftsprincippet bag en genvindingsflade?
En genvindingsflade har separate væskeflader i henholdsvis tilluften og fraluften. Der pumpes en varmebærer rundt i en kreds mellem væskefladerne, luften opvarmer væsken i fraluftfladen og væsken varmer så luften i tilluftfladen. 

Der opnås en lidt lavere temperaturvirkningsgrad for balanceret tilluft og fraluft i forhold til rotorvekslere eller modstrøms varmevekslere. Ideelt benyttes genvindingsfladen, når der er behov for fuldstændigt separate luftstrømme. De benyttes derfor normalt i hospitalsmiljøer, men også når man vil cirkulere procesluft i industrimiljøer.

Hvordan fungerer det?

Genvindingsfladen er som standard udstyret med en rørenhed, der omfatter en cirkulationspumpe, 3-vejsventil og sikkerhedsudstyr.

Rørenhedens ventil regulerer kontinuerligt varmegenvindingsgraden, væskeflowet måles og den behovsstyrede cirkulationspumpe sikrer den korrekte flowhastighed for at opnå optimal temperaturvirkningsgrad. Temperaturvirkningsgraden for balanceret tilluft og fraluft er dog noget lavere i forhold til rotorvekslere eller modstrøms varmevekslere.

Tilluften og fraluften har helt adskilte væskeflader, hvilket betyder at eventuelle lugte eller partikler i fraluften ikke overføres til tilluften.

Genvindingsfladen er udstyret med en yderst effektiv tilisningsbeskyttelse, som måler væsketemperaturen i fraluftfladen og desuden fugtigheden i fraluften. Hvad angår fugtindholdet beregnes den laveste tilladte væsketemperatur uden risiko for frysning, og 3-vejsventilen sikrer, at denne temperatur ikke overskrides.

Genvindingsflader er velegnede til anvendelser, hvor der er strenge krav til lugtspredning og hygiejne.
Nils Spetz, Produktchef, Swegon