You might want to visit our North American website:

Nestekiertoinen lämmöntalteenotto

Nestekiertoisessa lämmöön talteenotossa on patterit tulo- ja poistoilmavirroissa. Pattereiden välillä kiertää neste, joka lämpenee poistoilmavirrassa ja jäähtyy tuloilmavirrassa ja näin siirtää lämpöä ilmavirtojen välillä. 

Lämpötilahyötysuhde on hieman alhaisempi verrattuna pyöriviin tai vastavirtalämmönsiirtimiin. Se sopii parhaiten tilanteisiin, joissa tarvitaan täysin erillisiä ilmavirtoja. Siksi niitä käytetään mm. sairaaloissa ja teollisuudessa.

Miten se toimii?

Nestekiertoinen lämmöntalteenotto on varustettu shunttiryhmällä, johon kuuluu kiertovesipumppu, 3-tieventtiili sekä turvalaitteet.

Shunttiryhmän venttiili säätää jatkuvasti lämmön talteenoton määrää. Lisäksi nestevirtausta mitataan, ja tarveohjattu kiertovesipumppu säätää optimaalisen virtauksen parhaan lämpötilahyötysuhteen saavuttamiseksi. Lämpötilahyötysuhde on hieman alhaisempi kuin pyörivissä- tai vastavirtalämmönsiirtimissä.

Tulo- ja poistoilmavirrat ovat täysin erillään toisistaan, jonka johdosta hajuja tai hiukkasia ei siirry tuloilmaan.

Nestekiertoinen lämmön talteenotto on varustettu erittäin tehokkaalla huurtumisen estolla, joka mittaa poistoilmapatterin kylmintä nesteen lämpötilaa ja poistoilman kosteutta. Nesteen alin sallittu lämpötila, jossa ei ole jäätymisvaaraa, lasketaan poistoilman kastepiste huomioiden. 3-tieventtiili varmistaa, että tätä lämpötilaa ei ylitetä.

Nestekiertoinen lämmön talteenotto soveltuu kohteisiin, joissa on tiukat hajunsiirto- ja hygieniavaatimukset.
Nils Spetz, tuotepäällikkö, Swegon