You might want to visit our North American website:

LAMBDA Sky

Kompakt takaggregat/rooftop, bare kjøling eller varmepumpe, scrollkompressorer, for installasjon på tak, R32, 20-300 kW

Beste IEQ selv i store rom innendørs.

  • Banebrytende: første som kombinerer variabel effekt med frekvensstyring og kjølemedium med lav/middels GWP
  • Nøyaktig: luften som ikke trengs, trenger ikke å behandles. Mulighet til å arbeide med variabel luftmengde for å oppnå maksimal energibesparelse
  • Tilpasningsbar: fås med 5 konfigurasjoner og flere tilbehør for å tilpasses til ulike bruksområder
  • Aktiv: Aktiv termodynamisk varmegjenvinning, alltid tilgjengelig på 3 spjeldenheter; det reduserer forbruket av den friskluften som trengs