You might want to visit our North American website:

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu to jeden z głównych instytutów badawczych w Polsce, zaliczany do kategorii naukowej A. Jest to również szpital zajmujący się leczeniem schorzeń narządu słuchu, głosu, mowy, oddychania oraz równowagi. Placówka mieści się przy ul. Mokrej 17 w Kajetanach, w odległości 20 km od Warszawy. Instytut został utworzony przez Ministra Zdrowia w roku 1996.

Najważniejszą jednostką całego Instytutu jest Światowe Centrum Słuchu (World Hearing Center – WHC). W ramach działalności WHC, zespół Instytutu wraz z wieloma współpracownikami w kraju i za granicą realizuje wysoce specjalistyczny program naukowy, kliniczny oraz dydaktyczny. Światowe Centrum Słuchu to wiodący w Polsce ośrodek w dziedzinie wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi.

Kompleks obejmuje szpital, wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, jak również zaplecze konferencyjno-szkoleniowe, dzięki czemu możliwe jest również prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie medycyny oraz inżynierii klinicznej dla specjalistów z całego świata. W szpitalu wykonuje się rocznie średnio ok 20 tys. procedur chirurgicznych (ok. 60 operacji dziennie), co świadczy o ogromnym doświadczeniu medycznym tego ośrodka, a ponadto jest wartością znaczącą w skali światowej.

Zainstalowane urządzenia: