You might want to visit our North American website:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) jest największą uczelnią techniczną w Polsce, powołaną 8.04.1919 r. uchwałą Rady Ministrów. Budowa pierwszego budynku uczelni rozpoczęła się 15 czerwca 1923 symbolicznym zakopaniem kamienia węgielnego.

W 1935 odsłonięte zostały przed wejściem do gmachu głównego Akademii pomniki górników i hutników, wykonane przez artystę rzeźbiarza Jana Raszkę. Rzeźbę św. Barbary, patronki uczelni, która została umieszczona na dachu gmachu głównego pod koniec sierpnia 1939 r., wykonał Stefan Zbigniewicz.

Po wybuchu II wojny światowej, w latach 1939–1945 gmach główny zajął okupacyjny rząd niemieckiego Generalnego Gubernatorstwa. Mienie uczelni uległo wówczas kompletnej grabieży i dewastacji przez niemieckiego okupanta, a rzeźba św. Barbary została rozbita przez zrzucenie z dachu (rzeźba widoczna dziś na dachu gmachu głównego jest jej kopią).

W pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny, Akademia Górnicza była jedyną w Polsce zorganizowaną uczelnią techniczną. Stała się ośrodkiem pomocy dla innych wyższych szkół technicznych, m.in. z inicjatywy Akademii powstała Politechnika Krakowska (która do roku 1954 nosiła nazwę Wydziały Politechniczne AG), przyczyniła się do powstania Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej oraz miała znaczny udział w odradzaniu się Politechniki Warszawskiej oraz organizację Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej.

Urządzenia Swegon zostały dostarczone m. in. na:

 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (budynek B8)
 • Wydział Energetyki i Paliw (budynek D4)
 • Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (budynek D17)
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (budynek B2)
 • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (budynek C4)
 • Wydział Metali Niezależnych (budynek A2)
 • Wydział Inżynierii Metali i Mechaniki Przemysłowej (budynek B5)
 • Centrum Energetyki (budynek C5)
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (budynek D16)
 • Akademickie Centrum Komputerowe „Cyfronet” (budynek D15)
 • Budynek Główny A0 - Katedra Robotyki i Mechatroniki (pawilon D1)
 • Uczelniana Rada Samorządu Studentów (Budynek S-1)
 • Domy Studenckie AGH: - DS18, DS19, Promyk, Filutek, Maraton

Zainstalowane urządzenia: