You might want to visit our North American website:

Budynki z certyfikatem ekologicznym

Swegon pozyskała różne certyfikaty ekologiczne dla budynków oraz informacje na temat ich wpływu na produkty Swegon.

Klasa ekologiczna i kryteria certyfikacji   Zielony budynek Eko-budynek BREEAM LEED Passive House Nordic Ecolabel
(niektóre produkty budowlane)
Produkty Swegon, które wywierają wpływ lub na które wywierany jest wpływ
Odpady budowlane         Tak
Materiał budowlany       Tak
Ekologia miejsca          
Emisje, LZO z materiałów     Tak
Energia  Tak
Zanieczyszczenie z budynku          Tak
Produkty niezawierające halogenu            Tak
Klimat wewnątrz pomieszczeń       Tak
Dziennik zintegrowanych materiałów          Tak
Nanocząsteczki            Tak
Zawartość radonu          Tak
Zarządzanie projektem           
Transport         Tak
Eliminacja substancji niebezpiecznych        Tak
Zużycie wody           

Aby spełnić wymagania dla materiałów budowlanych oraz wyeliminować użycie materiałów niebezpiecznych i ograniczyć emisje, firma Swegon stara się o otrzymanie szwedzkiego certyfikatu klasy BVD-3 dla produktów budowlanych. W Szwecji wydaje go SundaHus i BVB na podstawie zasad uznanych/wymaganych przez klientów i różne wymienione wyżej instytucje.

Dowiedz się więcej o tym, jak firma Swegon spełnia różne wymagania:

Odpady budowlane: Należymy do FTI i Interseroh (zobacz certyfikat), aby przejąć odpowiedzialność za opakowania transportowe. Jeśli tylko jest to możliwe używamy standardowych europalet. W pozostałych przypadkach robimy własne palety z drewna poddanego obróbce cieplnej (zgodnie z wymaganiami normy ISPM 15 (Przepisy dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych stosowanych w handlu międzynarodowym)). Wielkość opakowania jest zoptymalizowana tak, by produkty dotarły do odbiorcy nieuszkodzone.

Materiały budowlane: Aktywnie sprawdzamy używane materiały pod kątem zawartości materiałów niebezpiecznych. Do naszych produktów dołączamy deklaracje produktów budowlanych BVD–3 i przesyłamy je do niezależnej oceny krajowych organów certyfikacyjnych SundaHus i BVB. Zamawiając materiały, stawiamy poddostawcom rygorystyczne wymagania, aby zapewnić, że ich produkty będą mieć właściwy skład i będą spełniać wymagania unijnych dyrektyw REACH, RoHS, gdyż tego też wymagają nasi klienci.

Wyszukaj deklaracje/certyfikaty dla wszystkich produktów

Emisje: Główne podzespoły naszych produktów są metalowe, z niewielką zawartością plastiku, co sprawia, że są bezemisyjne. System obudów do klimakonwektorów jest wykonany z materiału najwyższej jakości tj. płyty wiórowej klasy E1 (wióry drewniane związane żywicą). Użyte w niej spoiwo ma wyjątkowo niską zwartość formaldehydu, co sprawia, że nadaje się do stosowania w nieruchomościach o bardzo surowych limitach emisji

Energia: Firma Swegon stale opracowuje nowe energooszczędne produkty z zaawansowanymi technicznie systemami sterowania oraz systemami pracy w zależności od potrzeb, aby ograniczyć zużycie energii przez klientów.

Zanieczyszczenia z budynków: Nasze produkty nie powodują zanieczyszczenia zarówno w fazie budowy, jak i podczas użytkowania budynku. W przypadku późniejszej rozbudowy lub rozbiórki budynku ważne jest, aby wiedzieć, z czego jest zbudowany. Ułatwiamy to przechowując kompletne, certyfikowane deklaracje dla produktów budowlanych (BVD-3).

Produkty niezawierające halogenu: Koncern Swegon aktywnie działa na rzecz wymiany elementów zawierających halogeny (brom, chlor). Zareagowaliśmy na zapotrzebowanie na przewody niezawierające halogenu, zaprzestając stosowania wykonanych z PCW. Inne podzespoły, które mogą zawierać halogeny to kształtki PCW, węże itp. Halogen może także znajdować się w materiałach izolacyjnych. Części elektroniczne zawierają halogeny, jeśli są zabezpieczone środkiem przeciwpalnym PBDE (polibromowane etery difenylowe).

Niezawierające halogenu zgodnie z definicją Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) = stężenie chloru i bromu odpowiednio < 900 ppm, a chloru+bromu < 1500 ppm. Testy na brak zawartości halogenu w postaci gazowej zgodnie z normą IEC 60754 (dotyczy przewodów)

Klimat wewnątrz pomieszczeń: „Swegon – Naszą misją jest tworzenie najlepszego klimatu w pomieszczeniach dla ludzi i środowiska”. To nasza pasja, którą dzielą wszyscy pracownicy!

Rejestr wbudowanych podzespołów: Przedstawiamy nasze produkty do oceny i certyfikacji przez agencję SundaHus (wykonującą oceny zdrowotne i ekologiczne produktów budowlanych dla właścicieli nieruchomości) oraz organizacji non-profit BVB stowarzyszającej developerów nieruchomości wielkopowierzchniowych oraz właścicieli budynków, dzięki czemu możemy zaprezentować naszym klientom różnego rodzaju atesty gwarantujące, że budynki nie będą mieć negatywnego wpływu na otoczenie, także w przypadku przebudowy lub rozbiórki.

Nanocząsteczki: Zagrożenia związane z nanocząsteczkami są obecnie badane przez naukowców, dlatego zobowiązaliśmy się do jak najskrupulatniejszego przetestowania naszych produktów pod kątem ich zawartości. Nanocząsteczki występują naturalnie w wielu substancjach i ich zawartość nie podlega szczególnym obostrzeniom, z wyjątkiem ryzyka związanego z celowym użyciem nanocząsteczek. Na bieżąco uzupełniamy posiadane dane i informacje, aby zapewnić, że nasze produkty nie zawierają żadnych dodatków nanocząsteczek.

Zawartość radonu: W tej kwestii przede wszystkim ustalamy objętość powietrza potrzebną do usunięcia radonu z budynków oraz dostarczamy potrzebne produkty, w tym centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne do produktów pomieszczeniowych.

Transport: Na mocy umów z firmami transportowymi, z których usług korzystamy, firmy te składają coroczne raporty wpływu transportu na środowisko naturalne, zgodnie z normą EN 16258. W przypadku zakupów zwracamy uwagę na kwestie wpływu środowiskowego transportu zakupionych towarów. Od wybranych firm logistycznych wymagamy maksymalnego załadowania pojazdu przy każdym transporcie.

Pozbywanie się substancji niebezpiecznych: Dzięki stałej współpracy z dostawcami materiałów, odpowiedniemu wyborowi materiałów oraz stowarzyszeniu z organami takimi jak SundaHus i BVB mamy skuteczne metody wykrywania substancji sklasyfikowanych przez UE jako niebezpieczne. Większość z nich można zastąpić innymi bez pogorszenia parametrów, ale dla niektórych trudno jest znaleźć odpowiednie substytuty.