You might want to visit our North American website:

Ympäristösertifioidut rakennukset

Swegon on tunnistanut erilaiset ympäristösertifikaatit rakennuksille ja miten niiden vaatimukset vaikuttavat tai koskevat Swegonin tuotteita.

Ympäristönäkökohta jota arvostetaan   Green building Ympäristörakennus BREEAM LEED Passiivitalo Joutsen
(tietyt rakennustuotteet)
Swegon tuotteisiin vaikuttaa
Rakennusjäte         Kyllä
Rakennusmateriaali       Kyllä
Ekologia tontilla          
Päästöt, VOC, materiaaleista     Kyllä
Energia  Kyllä
Epäpuhtaudet rakennuksista          Kyllä
Halogeenittomat tuotteet            Kyllä
Sisäympäristö       Kyllä
Materiaalilokikirja          Kyllä
Nanohiukkaset            Kyllä
Radonpitoisuus          Kyllä
Projektiohjaus           
Kuljetukset         Kyllä
Vaarallisten aineiden poistaminen        Kyllä
Veden käyttö           

Täyttääkseen vaatimukset rakennusmateriaaleille, vaarallisten aineiden käytölle ja päästöille, Swegon pyrkii täyttämään materiaaliselostuksen BVD-3. Ruotsissa ne arvioi Sunda Hus tai Byggvarubedömningen, asiakkaat sekä yllä mainitut instituutit hyväksyvät/vaativat niitä.

Lue lisää siitä, miten Swegon täyttää vaatimukset:

Rakennusjäte: olemme FTI:n ja Interserohin jäseniä (ks. Certifikat/Intyg) ja kannamme siten vastuumme kuljetuspakkauksista. Jos mahdollista käytämme EUR-vakiolavoja. Ellei tämä ole mahdollista valmistamme omat lavat lämpökäsitellystä puusta (täyttää vaatimuksen ISPM 15). Optimoimme pakkausmateriaalimäärän varmistaaksemme, että tuotteet tulevat perille ehjinä.

Rakennusmateriaali: Seuraamme uusia julkaisuja käyttämissämme materiaaleissa olevista vaarallisista aineista. Laadimme materiaaliselostuksen, BVD-3 tuotteillemme ja annamme sitten Sunda Husin ja Byggvarubedömningenin tehdä riippumattomat arviointinsa. Materiaaleja ostaessamme asetamme suuria vaatimuksia alihankkijoillemme varmistaaksemme, että tuotteidemme sisältö on oikea ja että ne vastaavat EU:n mm. REACH ja RoHS asetusten kautta asettamia vaatimuksia sekä asiakkaidemme vaatimuksia.

Hae tuotteiden materiaaliselostukset/sertifikaatit

Päästöt: Tuotteidemme pääkomponentit ovat pelti ja hieman muovia, joista ei irtoa päästöjä. Suutinkonvektoreiden verhousjärjestelmä koostuu korkealaatuisesta lastulevystä, tyyppi E1, josta vapautuu mahdollisimman vähän formaldehydiä ja soveltuu asennettavaksi tiloihin, joissa on korkeat päästövaatimukset.

Energia: Swegon kehittää jatkuvasti uusia energiatehokkaita tuotteita edistyksellisillä säätölaitteilla, jotka pienentävät energiankulutusta tehokkaalla tarpeen mukaan ohjatulla ilmanvaihdolla, jäähdytyksellä ja lämmityksellä.

Epäpuhtaudet rakennuksista: Tuotteemme eivät vaikuta rakennuksen epäpuhtauksiin rakennusvaiheen tai muun elinkaaren aikana. Saneerauksen tai purun yhteydessä on tärkeää tietää, mitä rakennus sisältää. Autamme siinä ylläpitämällä oikeat ja arvioidut BVD-3-selostukset tuotteillemme. BVD-3 on ruotsalainen rakennustuoteselostus.

Halogeenittomat tuotteet: Pyrimme aktiivisesti vaihtamaan halogeeneja (bromi, kloori) sisältävät tuotteet. Eniten kysytään halogeenittomia kaapeleita mikä tarkoittaa, että niissä ei saa olla PVC:tä. Muita komponentteja, jotka voivat sisältää halogeeneja, ovat PVC:stä valmistetut listat ja letkut. Myös eristeet voivat sisältää halogeeneja. Elektroniikka sisältää halogeeneja, jos se on palosuojattu PBDE:llä (polybromioitu difenyylieetteri).

Halogeeniton IEC:n määritelmän mukaan = kloorin ja bromin pitoisuus < 900 ppm ja kloori+bromi < 1500 ppm. Halogeenittoman kaasun testi IEC 60754 mukaan (koskee kaapeleita)

Sisäilmasto: "Swegon - Our mission is to create the best indoor climate for people and the environment". Tämä on koko organisaatiomme missio!

Materiaalilokikirjat: Koska tuotteillamme on Sunda Husin ja Byggvarubedömningenin arviointi, voimme tarjota rakennuttajille erilaisia lokikirjoja varmistaaksemme rakennuksen ympäristökuormituksen saneerauksen ja purun yhteydessä.

Nanohiukkaset: Tutkijat ovat eri mieltä nanohiukkasten vaarallisuudesta ja siksi tutkimme mahdollisuuksien mukaan kaikki tuotteemme tältä osin. Nanohiukkasia esiintyy luonnostaan monissa aineissa ja markkinoilta tulevat vaatimukset eivät vaikuta niihin, vaaralliseksi katsotaan vain tarkoituksella lisätyt nanohiukkaset. Tietojamme päivitetään jatkuvasti sen varmistamiseksi, että tuotteemme eivät sisällä vapaita lisättyjä nanohiukkasia.

Radonpitoisuus: Auttamalla ensin mitoittamalla radonin poistamiseen tarvittavat ilmavirrat ja toimittamalla tarvittavat tuotteet ilmankäsittelykoneista ja huonelaitteisiin.

Kuljetukset: Olemme solmineet sopimukset kuljetusliikkeiden kanssa ja ne toimittavat meille vuosittain kuljetustemme ympäristövaikutustiedot standardin EN 16258 mukaisesti Neuvotteluissa huomioidaan ympäristövaikutukset kuljetusten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Valittujen kuljetusyritysten on pyrittävä täyttämään jokainen auto mahdollisimman täyteen.

Vaarallisten aineiden käytön lopettaminen: Tekemällä jatkuvaa yhteistyötä materiaalitoimittajien kanssa, omilla materiaalivalinnoilla sekä yhteistyöllä esim. Sunda Husin ja Byggvarubedömningenin kanssa löydämme helposti aineet, jotka EU on määrittänyt vaarallisiksi. Useimmat markkinoilla olevat aineet ovat helposti korvattavissa toimintaa heikentämättä, osan ollessa vaikeampia.