You might want to visit our North American website:

Miljøcertificerede bygninger

Swegon har identificeret forskellige miljøcertificeringer for bygninger, og hvordan disse krav påvirker eller berører Swegons produkter.

Miljøaspekt, der vurderes   Green building Miljöbyggnad BREEAM LEED Passivhus Svanen
(visse byggevarer)
Swegons produkter berøres af eller påvirker
Byggeaffald         Ja
Byggemateriale       Ja
Økologi på byggegrunden          
Emissioner, VOC, fra materiale     Ja
Energi  Ja
Forureninger fra bygningen          Ja
Halogenfri produkter            Ja
Indemiljø       Ja
Logbog for indbygget materiale          Ja
Nanopartikler            Ja
Radonindhold          Ja
Styring i projektet           
Transporter         Ja
Udfasning af farlige stoffer        Ja
Vandforbrug           

For at opfylde kravene til byggematerialer, udfasning af farlige stoffer og emissioner stræber Swegon efter komplet udfyldte leverandørerklæringer af typen BVD-3. I Sverige vurderes disse af Sunda Hus eller Byggvarubedömningen og er en måde, der accepteres/støttes af kunder samt de forskellige ovennævnte institutter.

Læs mere om, hvordan Swegon opfylder de forskellige krav:

Byggeaffald: Vi er medlem af FTI og Interseroh (se Certifikat/Attest) for derigennem at tage vores ansvar for transportemballage. Om muligt benyttes standard EUR-paller, og når dette ikke er muligt, fremstiller vi vores egne paller af varmebehandlet træ (opfylder kravene i henhold til ISPM 15). Mængden af emballage optimeres for at sikre, at produkterne kommer uskadte frem.

Byggemateriale: Vi stræber efter at overvåge nye opdagelser om farlige stoffer, som kan findes i de materialer, vi benytter os af. Vi opretter leverandørerklæringer, BVD-3, for vores produkter og lader derefter både Sunda Hus og Byggvarubedömningen foretage deres uafhængige vurderinger. Ved indkøb af materiale stiller vi store krav til vores underleverandører for at sikre, at vi får det rette indhold i vores produkter og at de svarer til de krav, som EU stiller, via blandt andet REACH, RoHS og som vores kunder også efterspørger.

Søg deklarationer/certifikater for alle produkter

Emissioner: Hovedkomponenterne i vores produkter er plademetal og lidt plast, som ikke afgiver nogen emissioner. Indkapslingssystemet til vores facadeapparater består af spånplademateriale af højeste kvalitet, type E1 som afgiver de mindst mulige formaldehydemissioner og derfor er godkendt til montering i lokaler med høje krav til emissioner

Energi: Swegon arbejder løbende med at udvikle nye, energieffektive produkter med sofistikeret automatik, som mindsker energiforbruget for vores kunder via effektiv behovsstyret ventilation, køling og opvarmning via vandsystemer.

Forureninger fra bygninger: Vores produkter medfører ikke forureninger i bygningen under byggeriet eller under deres levetid. Ved senere renovering eller nedrivning er det vigtigt at vide, hvad bygningen indeholder, og det bistår vi med ved altid at have korrekte og vurderede BVD-3-deklarationer for vores produkter.

Halogenfri produkter: Ved at arbejde aktivt med at udskifte komponenter, som indeholder halogener (brom, klor). Det, der først og fremmest efterspørges, er halogenfri kabler, hvilket indebærer at de ikke må være i PVC. Andre komponenter, der kan indeholde halogener, er lister og slanger, som er fremstillet af PVC. Isolering kan også indeholde halogener. Elektronik indeholder halogener, hvis det er flammebeskyttet med PBDE (polybromerede diphenylethere).

Halogenfri i henhold til IEC's definition = koncentration af henholdsvis klor og brom < 900 ppm og klor+brom < 1500 ppm. Test af halogenfri gas i henhold til IEC 60754 (gælder for kabler)

Indemiljø: “Swegon - Our mission is to create the best indoor climate for people and the environment”. Det er, hvad vi brænder for inden for hele organisationen!

Logbog for indbygget materiale: Ved at have vores produkter vurderet hos Sunda Hus og Byggvarubedömningen kan disse derefter tilbyde bygherrerne forskellige typer logbøger for at sikre bygningens livslange miljøbelastning ved renovering og nedrivning.

Nanopartikler: Faren ved nanopartikler diskuteres blandt forskere, og derfor undersøges alle vores produkter i så høj grad som muligt med henblik på dette. Nanopartikler forekommer naturligt i mange stoffer, og disse berøres ikke af de krav, der kommer fra markedet, men det, der betragtes som farligt, er de bevidst tilsatte nanopartikler. Vores information suppleres løbende for at sikre, at vores produkter ikke indeholder nogen frie tilsatte nanopartikler.

Radonindhold: Ved først at bistå med dimensionering af de luftmængder, der er påkrævet for at ventilere eventuel radon væk i bygninger, og derefter kunne levere de produkter, der er nødvendige fra luftbehandlingsaggregater til rumprodukter.

Transporter: Vi har aftaler med de transportører, der benyttes, og disse rapporterer årlig miljøbelastning fra vores transporter i henhold til standarden EN 16258. Ved indkøb afvejes miljøindvirkningen med det formål at minimere vores miljøbelastning fra transporterne. De valgte transportører skal stræbe efter at fylde hver lastbil så meget som muligt ved hver transport.

Udfasning af farlige stoffer: Ved vores løbende arbejde med materialeleverandørerne, eget materialevalg samt samarbejde med for eksempel Sunda Hus og Byggvarubedömningen kan vi på en god måde finde de stoffer, som EU har vurderet som farlige på en eller anden måde. De allerfleste stoffer kan derefter substitueres uden at sætte funktionen på spil, mens andre er mere vanskelige.