You might want to visit our North American website:

Hvilke kommunikasjonstagger skal jeg bruke for ulike funksjoner, og hvordan stiller man inn aggregatet?

Gå inn i modbus-listen som gjelder for ditt aggregat. Søk på funksjonen du er ute etter (dokumentet er på engelsk). Hvis det viser seg at du ikke får korrekte verdier, må du kontrollere at funksjonen er aktivert i håndterminalen.