You might want to visit our North American website:

Których znaczników komunikacyjnych użyć do różnych funkcji i jak skonfigurować moduł?

Wybierz z listy terminal Modbus, który jest przeznaczony do Twojej centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej. Wyszukaj żądaną funkcję (dokument w języku angielskim). Jeśli wartości są nieprawidłowe, sprawdź czy funkcja jest aktywowana na terminalu ręcznym.