You might want to visit our North American website:

CR120

Sirkulært brann/branngasspjeld i brannklasse EI60S til EI120S
  • Dimensjoner ø100-315mm
  • EI60S – EI120S gir motstand mot brann og røykgasser i 60 til 120 minutter avhengig av montering med økt tetthet (S) mot kalde branngasser, se ytelseserklæring DoP
  • Tetthetsklasse C iht SS-EN 1751, produsert i galvanisert stål
  • P-merket og CE-godkjent iht produktstandard SS-EN 15650
  • Kan styres med Swegons styreprodukter (se separat produktblad)
Mål CR120
Dimensjon (mm)100125160200250315
Lengde (mm)345345345345345345
Utstikkende spjeldblad på vegg-sidenxxxxx20