You might want to visit our North American website:

Kontor – Vandbaseret system

Når indeklimaet i en kontorbygning skal styres, kan man benytte et vandbaseret system i stedet for et luftbaseret. Fordelen ved at vælge vand i stedet for luft er, at kanaldimensionerne kan laves mindre, og man får en høj køle- og varmeeffekt, eftersom vand som energibærer har en god temperaturkapacitet. Installationen fylder også mindre, og aggregaterne bliver kompakte og ikke så store.

Systemet håndterer at persontilstedeværelsen ændres

På samme måde som for luftbaserede anlæg skal systemløsningen kunne håndtere, at antallet af personer, som opholder sig i kontorbygningen, varierer betydeligt med tiden, selv på dagligt basis. For at ventilationssystemet ikke skal blive overdimensioneret, kræves der en behovsstyring, som tager hensyn til persontilstedeværelse, og hvor kraftig belastningen er på kontoret fra et ventilationsmæssigt synspunkt. 

Separat klimaanlæg for hver etage

En kontorbygning med flere etager dimensioneres således, at hver etage har sit eget klimaanlæg, som tager højde for behovene for luftkvalitet og indeklima. Luftbehandlingsaggregaterne giver præcis den rette luftmængde via trykregulering med en kommunikationsenhed. Via en funktion, der styrer primærvandkredsen, optimeres temperaturen på vandet for køling og varme. Rumstyrede komfortmoduler garanterer derefter den ønskede temperatur i hvert rum.

Fordele ved vandbaseret system

Individuel klimaregulering
Mindre kanaldimensioner
Ventilation, varme og køling i ét system
Høj køle- og varmeeffekt
Højeste termiske komfort

REFERENCEPROJEKT MED VANDBASERET SYSTEM