You might want to visit our North American website:

Mediebiblioteket La Passerelle kombinerer kunstnerisk udformning med god energimæssig ydeevne

Médiathèque la Passerelle, Vitrolles

Byen Vitrolles ved Rhône-flodens udmunding i nærheden af Marseille står bag byggeriet af mediebiblioteket “La Passerelle”. Det er et meget ambitiøst projekt – halvt bibliotek og halvt kunstværk – som stod færdigt i 2016.  Bygningen fremstår med store “sejl” af beton, over 11 meter høje, og buede rå betonfacader med 22 forskellige krumningsradier op til 34 m lange plus et vigtigt fritbærende udspring. I alt er der brugt 4000 m3 beton til projektet.

Spændende arkitektonisk formsprog

Den arkitektoniske udformning er speciel og bygger på kontrasten mellem underetagen og første sal, eftersom bygningen dækker 1700 m2 i stueetagen, men hele 2250 m2 i overetagerne. Underetagen er tilbagetrukket, men følger overetagernes udvendige form og er helt i glas, hvilket frister de besøgende til at træde indenfor. Indgangen leder frem til et gulv, der formet som et stort bølgende slør i gennembrudt rå beton, som udtrykker bevægelse og lethed.

Mindsket energiforbrug med 30 procent

Mindsket energiforbrug med 30 procent
At byggeriet af “La Passerelle” blev en del av miljøcertificeringsprocessen, var baseret på referencer fra “Middelhavets bæredygtige bygninger” (BDM). I projektet har man taget hensyn til tre aspekter: økonomien, det sociale og miljøet. Ved konstruktionen af bygningen blev der gjort mange miljøkvalitetsindsatser, med en fremragende energimæssig ydeevne på -30 % som resultat.

Lavere energiforbrug med central styring

Den centrale luftbearbejdning har i høj grad bidraget til lavere energiforbrug, og giver desuden bygningen en økologisk profil. Denne type luftbehandling er formodentlig den eneste måde at opfylde alle parametre for god luftkvalitet på i dag: God ventilation, regulering af temperatur og fugtighed, med samtidig rensning af indeluften.

Bedre luftkvalitet med GOLD-aggregater fra Swegon

Et mål var at mindske energiforbruget til opvarmning, køling, belysning og varmt vand. For at opfylde dette vurderede man solfangere, og der blev benyttet ekstremt effektive bio-materialer, såsom komprimeret træfiber. Især de seks aggregater til luftbehandling fra Swegon viste sig at spare en hel del energi i forhold til klassiske ventilationssystemer. Også valget af gulvmateriale eller malingstype var meget selektivt, hvilket også bidrog til at forbedre luftkvaliteten.

Produkter

GOLD RX

Seks GOLD RX-behandlingsaggregater gav bedre luft og mindsket energiforbrug. GOLD er et fleksibelt system, beregnet til komfortventilation og har mange anvendelsesområder. Aggregat GOLD RX bygger på en rotorveksler, har EC/PM-teknik i ventilatormotorerne for højeste energieffektivitet og opfylder kravene i Ecodesign Lot6. Det er også certificeret af Passivhus-instituttet for dets høje energieffektivitet og varmegenvinding.

PACIFIC

PACIFIC

I projektet blev der installeret 11 klimabafler af typen PACIFIC fra Swegon. Disse højtydende bafler blev monteret i nedhængte lofter og integrerer varme, køling og ventilation i én enkel enhed. PACIFIC giver høj fleksibilitet, lave investeringsomkostninger og en enkel installation.