You might want to visit our North American website:

Komfort i verdensklasse til lavere omkostninger – når man regner rigtigt

Green Hall Business Center

Green Hall Business Center er et kontorkompleks i højeste klasse i Vilnius, Litauen. Dette prestigebyggeri blev projekteret i starten af 2000-tallet for at skille sig ud fra mængden hvad angår både arkitektur, avanceret klimakontrol og lavt energiforbrug. Oprindeligt blev der valgt et klimasystem med kølebafler – en banebrydende løsning i Litauen på det tidspunkt – og i 2008 startede byggeriet. Men så kom finanskrisen...

Kontor- og forretningsejendom med dobbelte glasfacader og automatiske persienner, der øger komforten og sænker energiforbruget. 12 butikker og førsteklasses kontorer på 10.800 m2

Swegons løsning til kontorer med blandt andet 25 GOLD-aggregater og 480 kølebafler og komfortmoduler.

Man kan stirre sig blind på prissedlen

I en presset finansiel situation syntes investoren at løsningen med klimabafler blev for dyr, og man besluttede sig for at skifte til en billigere fan coil i stedet for. Så tilbød Swegon at lave beregningen om igen, og benyttede ProClim til at beregne kølebehovet for hele bygningen. Nu viste det sig at behovet var 45 W/m2 tør køleeffekt i forhold til det tidligere beregnede 80 W/m2 for projektet. Hvordan kunne den oprindelige beregning være så fejlvisende?

Der kræves ekspertise for at regne rigtigt

Forklaringen var, at man ved den tidligere beregning ikke havde taget vinduernes egenskaber i betragtning, og desuden havde man manglende erfaring med at designe til bygninger med dobbelte glasfacader og udvendige automatiske persienner. Med den nye, korrekte beregning blev prisforskellen mellem fan coil og klimabafler ubetydelig, og man valgte det oprindelige systemforslag fra Swegon.

Den bedste løsning for kunden

I dette tilfælde benyttes 33 individuelt kontrollerbare klimabafler i stedet for 18 ventilatorer (fan coil). Bafler har mange fordele i forhold til en fan coil, eftersom de ikke har nogen ventilatorer – der bliver ingen kondens, ingen støj og de bruger mindre energi. Desuden er de mere fleksible, når man skal inddele arealerne i separate zoner.

Swegon blev i hård konkurrence med andre valgt som leverandør. Dels fordi Swegon kunne levere og tage ansvar for hele totalløsningen (med alt fra luftbehandlingsaggregater, klimabafler, kondensbeskyttelse og affugtning til fleksibel drift og vedligeholdelse) og dels på grund af Swegons stærke overbevisning om, at klimabaflerne virkelig var den bedste løsning. På dette tidspunkt troede man ikke på klimabafler i Litauen på grund af luftfugtighed, prisniveau og den begrænsede kapacitet i enhederne. Men nu har man indset fordelene.

Swegon reference cases green hall business centre

Et godt resultat for investoren – og lejerne

Via stort engagement og specialistkompetence fandt Swegon det, der viste sig at være den bedste løsning for alle. I efterdønningerne af finanskrisen var kun 60 % af det samlede kontorareal udlejet. En af de eksisterende lejere var Barclays, som har meget høje krav til komfort og arbejdsmiljø. I dag (2017) lejer Barclays Technology Center 90 % af det areal, der er til udlejning.