Industrilokaler

Her kan der være meget specifikke krav og behov, der skal opfyldes – både lovgivningsmæssige og driftsmæssige.