You might want to visit our North American website:

Jak podłączyć kabel komunikacyjny i gdzie znaleźć listę znaczników dla magistrali Modbus?

Przewód Modbus podłącza się do zacisków A i B (dotyczy tylko wariantu Modus). Listę znaczników Modbus można pobrać tutaj.