You might want to visit our North American website:

Bielskie Centrum Kultury,
Bielsk Podlaski

Bielskie Centrum Kultury to najbardziej nowoczesny obiekt kulturalny w rejonie. Zlokalizowany jest w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 maja 2.

Inwestycja powstała na bazie dwóch budynków - Bielskiego Domu Kultury oraz dawnego kina ZNICZ. Obydwa obiekty zostały poddane gruntownej modernizacji oraz rozbudowie, w wyniku czego powstał nowoczesny kompleks kulturalny. Rewitalizacja miała miejsce w latach 2018 - 2020.

W skład obiektu wchodzą m.in.: nowoczesne Centrum Teatralne, Galeria Sztuki, sale plastyczne, profesjonalne studio nagrań, sala taneczna, sale konferencyjne.

Cały budynek został kompleksowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Z zabudowy zostały wykluczone wszelkie przeszkody architektoniczne, a dodatkowo zainstalowano windy.

Przed budynkiem powstała również część parkowa, w której zbudowano siłownię plenerową, wyposażone stanowiska do gry w tenisa stołowego, a także stoły z szachownicami. Zadbano również o stworzenie odpowiednio dużego parkingu.

Bielskie Centrum Kultury to m.in. miejsce koncertów, wystaw malarskich i fotograficznych, wernisaży, spektakli teatralnych, seansów kinowych, a także zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Aktywnie działa również na polu międzynarodowym, organizując festiwale, konkursy i wiele innych wydarzeń kulturalnych. Jednocześnie skupia się na promocji regionu oraz lokalnych twórców.

Zainstalowane urządzenia: