You might want to visit our North American website:

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego jest samodzielną jednostką badawczo-dydaktyczną kształcącą tłumaczy pisemnych i ustnych, językoznawców i nauczycieli języków obcych. Jego siedziba mieści się przy ulicy Dobrej 55 w naszej stolicy. Został utworzony w roku 1972 i poowstał na bazie Wyższego Studium Języków Obcych – pierwszej w Polsce jednostki uniwersyteckiej kształcącej tłumaczy, powołanej do życia w 1963 roku. Instytut Lingwistyki Stosowanej to najstarsza i jedna z najlepszych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych zajmująca się badaniami w dziedzinie szeroko pojętego językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej.

W czasie studiów studenci rozwijają i poszerzają praktyczną znajomość dwóch studiowanych języków obcych – spośród siedmiu oferowanych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, japońskiego, a na studiach licencjackich także szwedzkiego), nabywają również wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa ogólnego i teorii komunikacji, a także wiedzę na temat struktury i kultury języka polskiego oraz studiowanych języków obcych.

Wysoki poziom przygotowania ogólnego i specjalistycznego sprawia, że absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej jest cennym nabytkiem dla wszelkiego rodzaju szkół, redakcji i wydawnictw, biur tłumaczeń, firm zagranicznych bądź firm polskich współpracujących z zagranicą a także  instytucji mających kontakty międzynarodowe. Studia przygotowują do pracy w organizacjach międzynarodowych, mediach, reklamie, biznesie, itp.

Wyrazem uznania dla wysokiego poziomu kształcenia w ILS jest fakt, że Instytut należy do konsorcjum piętnastu najlepszych szkół tłumaczy w Europie o nazwie “European Masters in Conference Interpreting”. W maju 2014 r. Instytut Lingwistyki Stosowanej uzyskał członkostwo w sieci European Master’s in Translation (EMT), zrzeszającej najlepsze europejskie jednostki uniwersyteckie kształcące tłumaczy.

Zainstalowane urządzenia: