You might want to visit our North American website:

Sukiennice – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Krakowie

Sukiennice - hala handlowa wzniesiona w XIII wieku pośrodku Rynku Głównego w Krakowie – rozbudowane w XIV wieku w stylu gotyckim, gruntownie przekształcone w połowie XVI wieku w stylu renesansowym, po restauracji w latach 1877–1879 zaczęły pełnić funkcję reprezentacyjną; odbywały się tu wielkie bale i uroczystości patriotyczne.

Ze względu na położenie i charakter, sale I piętra gmachu Sukiennic stały się pierwszą siedzibą Muzeum Narodowego w Krakowie. Początkowo przestrzeń tę, muzeum dzieliło z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych.

W roku 1901 Muzeum Narodowe przejęło całe piętro Sukiennic i urządzono tam nowoczesną galerię muzealną, która w niemal niezmienionym kształcie przetrwała do roku 1939. Na ekspozycję składały się: sztuka i rzemiosło od XV do XIX wieku, malarstwo i rzeźba drugiej połowy XIX wieku, rysunki i akwarele, pamiątki narodowe oraz wystawy: archeologiczna i etnograficzna.

W czasie I wojny światowej działalność Muzeum została przerwana na kilka miesięcy, a w czasie II wojny – na pięć lat. Po wojnie w salach Sukiennic urządzono nową ekspozycję, prezentującą wyłącznie polskie malarstwo i rzeźbę od oświecenia do końca XIX wieku.

Po roku 2000 Galeria została poddana remontowi konserwatorskiemu, zyskała też nowy układ i wystrój.

Przekształceniu i modernizacji uległy wszystkie istniejące w Sukiennicach pomieszczenia muzealne, pozyskano też nowe przestrzenie – na parterze, półpiętrze i na tarasach.

Zainstalowane urządzenia: