You might want to visit our North American website:

ITC METAL, Skarszewy

Firma ITC  METAL znajduje się w Skarszewach. Jest to miasto w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim. ITC Metal istnieje od 1989 roku. To autorytatywne i nowoczesne przedsiębiorstwo eksportowe branży metalowej. Specjalizuje się w wyrobach z drutu rur i blach. Posiada doświadczenie na wysokim poziomie w kooperacji międzynarodowej. Współpracuje od wielu lat z znanymi firmami z całej Europy.

ITC METAL realizuje zlecenia kompleksowo - poczynając od projektu, poprzez produkcję, aż po dostawę finalnego produktu do odbiorcy. Dysponuje wykwalifikowanym i doświadczonym personelem oraz rozbudowanym parkiem maszynowym. Zasoby te są gwarancją terminowego i profesjonalnego wykonania każdego, nawet najtrudniejszego zlecenia.

Dzięki krótkim terminom realizacji oraz wysokiej dokładności i powtarzalności wykonywanych serii, ITC METAL utrzymuje pozycję rzetelnego i fachowego podwykonawcy, a jakość wykonania wyrobów potwierdzona została certyfikatem ISO 9001.

Dla zakładu produkującego wyroby metalowe zlokalizowanego w Skarszewach Swegon dostarczył system urządzeń odpowiadający za wentylację, chłodzenie oraz ogrzewanie. Dostawa urządzeń podzielona została na dwa etapy.

ETAP 1

Pierwszy etap zakładał dostawę centrali wentylacyjnej o wydajności 50000 m3/h z funkcją ogrzewania powietrza z dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz agregatu multifunkcyjnego w systemie 4-rurowym, umożliwiającego niezależną produkcję ciepła i chłodu.

Głównym założeniem wyboru rozwiązania było zmniejszenie kosztów eksploatacji układu chłodzenia technologii oraz ogrzewania powietrza w centrali wentylacyjnej.

Opis rozwiązania:

Centrala wentylacyjna dostarcza świeże powietrze do hali cynkowni. Ilość świeżego powietrza zależna jest od intensywności procesów technologicznych i waha się w przedziale 25-100%. Ze względów technologicznych, centrala nie posiada układu odzysku ciepła co powoduje zwiększone zapotrzebowanie na ciepło potrzebne do ogrzania powietrza nawiewanego. Z drugiej zaś strony część procesu technologicznego musi być chłodzona przez cały rok.

Analizując bilans energetyczny całego układu zdecydowaliśmy o zastosowaniu jednostki multifunkcyjnej działającej w systemie 4-rurowym, która umożliwia niezależną produkcje ciepła i chłodu. Jednostka została połączona z nagrzewnicą wstępną w centrali wentylacyjnej tak aby umożliwiała odzyskiwanie ciepła z procesu chłodzenia na potrzeby układu wentylacji. Pozostałą ilość energii grzewczej potrzebnej do ogrzania powietrza pokrywa kotłownia. Takie rozwiązanie daje  elastyczność, ponieważ podczas braku zapotrzebowania na chłodzenie, jednostka ma możliwość pracy w trybie grzania jak powietrzna pompa ciepła.

ETAP 2

Drugi etap zakładał zmniejszenie udziału energii cieplnej wytwarzanej z gazu, niezbędnej do procesów technologicznych. Należało przeanalizować możliwości techniczne ze względu na duże zróżnicowanie parametrów czynnika grzewczego, który wahał się od 50°C do 80°C. Dodatkowo odbiorniki ciepła znajdowały się w różnych miejscach.

W celu zapewnienia odpowiednich wymagań poszczególnych obiegów grzewczych, zdecydowaliśmy o zastosowaniu dwóch powietrznych pomp ciepła, z szeroką kopertą pracy, dzięki którym możliwe jest uzyskanie parametrów czynnika grzewczego na poziomie 53°C i 58°C.

W celu zmaksymalizowania sprawności układu odzysku ciepła, zaproponowaliśmy modernizację tego układu dla centrali wentylacyjnej. W pierwotnym założeniu agregat multifunkcyjny produkuje ciepło tylko w chłodnych okresach od października do połowy kwietnia. Pozostałą część roku pracuje tylko w funkcji chłodzenia, a co za tym idzie, całe ciepło wytwarzane w procesie chłodzenia usuwa do otoczenia poprzez wymiennik i wentylatory. Ciepło wytwarzane w procesie chłodzenia nie spełnia wymogów procesów technologicznych, ze względu na zbyt niski parametr temperaturowy na poziomie 45°C. Taki parametr można jednak wykorzystać jako dolne źródło dla pompy ciepła typu woda/woda, która może zagwarantować czynnik grzewczy o temp. 80°C.

Dzięki takiej analizie układ zasilania centrali wentylacyjnej z agregatu multifunkcyjnego został zmodyfikowany tak aby podczas zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło przez centralę skierować je do pompy ciepła typu woda/woda. Dla całego systemu zmodyfikowaliśmy także układ automatyki aby mógł jednocześnie zarządzać pracą centrali oraz źródłami ciepła dla obiegu technologicznego. Po modernizacji  instalacji układ pracuje cały rok, w pełnym odzysku ciepła minimalizując udział kotłowni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainstalowane urządzenia: