You might want to visit our North American website:

Nawilżacz Esco

Nawilżacz Esco
  • System nawilżania Esco to unikatowy na rynku system dystrybucji pary sieciowej.
  • System nawilżania Esco został skonstruowany po to, aby wyeliminować wszelkie słabe strony nawilżania parą obcą.
  • Sercem układu jest jednostka podłączeniowa z niezwykle szczelnym zaworem regulacyjnym o liniowej charakterystyce zbudowanym z dwóch ceramicznych krążków.

Nowa generacja Esco nawilżaczy parowych, została skonstruowana i udoskonalona za pomocą komputerowych symulacji, w których wykorzystano prawa termodynamiki i przepływów. Generacja Esco wyznacza całkowicie nowe standardy w systemach nawilżania parowego i eliminuje wszystkie, słabe punkty konwencjonalnego nawilżania, połączonego z zewnętrznym źródłem pary. Sercem nowego systemu jest jednostka podłączeniowa ze specjalnym zaworem, z obrotowym krążkiem, połączonym jest z przetestowanym i sprawdzonym systemem dystrybucji pary oraz opatentowanymi, parowymi dyszami. System ten, jest w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby, związane z nawilżaniem powietrza. Esco jest jedynym systemem nawilżania na rynku z hermetycznie uszczelnionym zaworem doprowadzającym parę. Wysoka jakość Esco oraz niezawodność działania, czyni ten system niezwykle atrakcyjnym.

System nawilżania parowego Esco, jest dostępny w dwóch wersjach. Oba warianty są odpowiednie do zastosowania w klimatyzacji, jak również do montażu w instalacjach przemysłowych:

Esco DL 40 to kompletny system nawilżania parowego, składający się z jednostki regulującej dopływ pary oraz poziomej lancy lub lanc. Model DL 40 przystosowany jest do użytku w systemie z małymi i płaskimi kanałami powietrznymi lub długimi sekcjami nawilżania.

Esco DR 73 to kompletny system nawilżania parowego, składający się z jednostki regulującej dopływ pary oraz głównej rozprowadzającej rury z pionowymi lancami parowymi. Model DR 73 przeznaczony jest do użytku w systemach z kanałami powietrznymi, o relatywnie dużych przekrojach lub posiadających krótkie sekcje nawilżania.