You might want to visit our North American website:

Hvordan blokkerer man alarmen 99:7 og 99:8 (”SD-kortminnet er fullt/snart fullt”)?

Gå inn på alarminnstillingene og velg deretter Alarmprioritet.

Skriv nr. 99:7. 

Velg Aktiv=Off. 

Gjør deretter det samme med alarm 99:8.