You might want to visit our North American website:

Jak zablokować alarm 99:7 i 99:8 („Karta pamięci SD jest pełna/prawie pełna”)?

Przejdź do ustawień Alarm, a następnie do priorytetu alarmów.

Wpisz 99:7. 

Wybierz Aktywny = Wył. 

Teraz zrób to samo z alarmem 99:8.