Gitterrister

Gitterrist med fast eller regulerbart spredningsbilde.