You might want to visit our North American website:

CADENZA

Lyddemper med avtrappende bafler for rektangulære kanaler
  • Rektangulær lyddemper med tilkobling mot ytterdeksel, noe som også gir mulighet for flenstilkobling
  • Gode aerodynamiske egenskaper
  • Lavt trykkfall via bafler med avtrapping
  • Typegodkjent miljøvennlig, vaskbart og lyddempende materiale, ISOVER Cleantec PLUS
  • Kan fås med renseluke
  • Finnes i brannisolert utførelse med 50 mm steinull
  • Tilkoblingsdimensjoner fra 400 x 300 til 2200 x 2200 mm
  • Inngår i databasen til MagiCAD
  • Våtrengjørbart overflatebelegg

CADENZA er utviklet for å tilfredsstille dagens høye krav til lyddemping og er spesielt egnet til å benyttes ute i kanalsystemet.