You might want to visit our North American website:

CADENZA

Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych
  • Wymiar zewnętrzny tłumika odpowiada wymiarom podłączenia do kanału
  • Doskonałe własności aerodynamiczne
  • Mały spadek ciśnienia przy wysokiej zdolności tłumienia
  • Materiał akustyczny z atestem niezależnego instytutu badawczego: ISOVER Cleantec PLUS
  • Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS
  • Możliwość dostawy z klapą inspekcyjną
  • Szeroki wybór wielkości tłumików
  • Połączenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm

Tłumik akustyczny przeznaczony do montażu w kanałach prostokątnych. Tłumik można montować również bezpośrednio do wlotu lub wylotu centrali wentylacyjnej.