You might want to visit our North American website:

Om miljø i bransjen

Lenker til relevante hjemmesider som gjelder miljøspørsmål innen byggebransjen. Her henter vi selv en del informasjon.

Sunda Hus
www.sundahus.se

Byggvarubedömningen
www.byggvarubedomningen.se

Föreningen för byggvarudeklarationer
www.byggvarudeklarationer.se

Svensk Ventilation
www.svenskventilation.se

Kemikalieinspektionen
www.kemi.se

Arbetsmiljöverket
www.av.se

EcoOnline
ecoonline.se

EU/Environment
ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm

Eurovent
www.eurovent-association.eu