You might want to visit our North American website:

Nowa wtyczka CAD dla Revit!

Nowa wtyczka CAD dla Revit!

Wtyczka dla Revit i MagiCAD jest już gotowa i można ją pobrać z portalu MagiCAD.

Umożliwia to bezpośredni transfer danych między Room Unit Design, a projektami CAD.
Link do portalu i wtyczki MagiCAD można znaleźć w sekcji "Wtyczka CAD" na stronie Room Unit Design.