You might want to visit our North American website:

Nytt CAD-plugin för Revit!

Nytt CAD-plugin för Revit!

Pluginet för Revit och MagiCAD är nu klart och kan laddas ner ifrån MagiCAD portalen.

Det möjliggör direkt dataöverföring mellan Room Unit Design och ditt CAD-projekt. Länken till portalen finns under sektionen “CAD-plugin” här på Room Unit Design sidan.