You might want to visit our North American website:

Zakłady Philip Morris Polska, Kraków

Obecnie w Polsce działają cztery spółki zależne Philip Morris International (PMI), które łącznie zatrudniają ponad 3000 pracowników. Siedziba i fabryka Philip Morris Polska S.A. (PMPL) mieści się w Krakowie. PMPL zajmuje się produkcją wyrobów tytoniowych, z których około 70% trafia na eksport. Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. (PMPL-D) ma siedzibę w Krakowie, biuro w Warszawie oraz centra dystrybucji w całym kraju. PMPL-D zajmuje się sprzedażą i dystrybucją wyrobów tytoniowych na polskim rynku.

Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o.o. (PMPL-T) ma siedzibę w Krakowie oraz stacje wykupowe w wybranych rejonach uprawowych. Spółka zajmuje się kontraktacją uprawy tytoniu przez plantatorów, skupem tytoniu oraz jego magazynowaniem. Odpowiada również za przygotowywanie mieszanek tytoniowych oraz nadzoruje ich produkcję.

Pod koniec 2005 roku rozpoczęła działalność w Krakowie kolejna spółka PMI - PMI Service Center Europe Sp. z o.o. (PMI SCE). Jest to europejskie centrum usług, które świadczy wyspecjalizowane usługi finansowe, zakupowe i informatyczne oraz zapewnia wsparcie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi spółkom zależnym PMI w ponad 60 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce.

Wielu pracowników PMI SCE w Krakowie pochodzi z różnych części świata. Reprezentują ok. 25 narodowości i posługują się ponad 20 językami. PMI wspiera różnego rodzaju programy charytatywne, poprawiające warunki życia w miejscach, w których pracują i żyją ich pracownicy, a także społeczność rolnicza tam gdzie kupowany jest tytoń.

Wieloletnia współpraca zaowocowała licznymi dostawami.

Całkowity przepływ powietrza: 2,6 mln m3/h

Zainstalowane urządzenia: