You might want to visit our North American website:

Pałac Pod Krzysztofory, Kraków

Pałac Pod Krzysztofory, popularnie zwany „Krzysztofory” to zabytkowa kamienica w Krakowie przy ul. Szczepańskiej 2 na rogu Rynku Głównego 35.

Aktualnie jest siedzibą Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Jest to jedna z najświetniejszych pod względem rangi i okazałości rezydencji miejskich w Krakowie.

Nazwa pałacu Pod Krzysztofory wcześniej zaś kamienicy Morsztynowskiej, pochodzi z 1551 r., kiedy właścicielem nieruchomości był Krzysztof Morsztyn. Prawdopodobnie nazwa własna pałacu jest pochodną od imienia właściciela, z czym można też wiązać umieszczenie wizerunku świętego patrona na fasadzie narożnej kamienicy, należącej w XVI w. do Morsztynów, włączonej później w bryłę rezydencji.

Budynek istniał prawdopodobnie już w 2 połowie XIII w. Dom należał z początku do zamożnych rodzin mieszczańskich.

Na przełomie XVI i XVII w. funkcjonowała tutaj jedna z najstarszych krakowskich aptek.

Pałac dosyć często zmieniał swoich właścicieli i lokatorów. Byli nimi m. in. Radziejowscy; mieszkał tu po abdykacji Jan Kazimierz, a później Michał Korybut Wiśniowiecki. Szczególnie często właściciele pałacu zmieniali się w XIX w. W okresie tym na parterze mieściła się dość długo drukarnia "Czasu", a ponadto Antoni Hawełka prowadził tam sklep kolonialny i popularny w Krakowie "interes śniadaniowy".

Z wielowiekową budowlą krzysztoforską związane są liczne legendy, w tym o czarnoksiężniku Twardowskim i skarbach w piwnicach przydające jej tajemniczości.

Od połowy lat 60. XX wieku w budynku znajduje się Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Aktualnie w skrzydle zachodnim pałacu znajduje się wystawa „Cyberteka: Kraków, czas i przestrzeń”. Ideą ekspozycji jest nowoczesna prezentacja rozwoju przestrzennego i urbanistycznego Krakowa. W założeniu jest to projekt otwarty i będzie systematycznie powiększany.

Wystawa jest miejscem prezentacji dorobku Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w dziedzinie rekonstrukcji cyfrowych zabudowy Krakowa i jego aglomeracji. Jest ona realizowana w ramach projektu Muzeum Kompletne i stanowi wprowadzenie do przyszłej wystawy stałej w Pałacu Krzysztofory zatytułowanej „Kraków od początku bez końca”.

Corocznie w Krzysztoforach ma miejsce wystawa pokonkursowa szopek krakowskich.

Zainstalowane urządzenia: