You might want to visit our North American website:

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60 przyjmuje pacjentów od 1 stycznia 1989 roku.

Szpital, który posiada 919 łóżek dla dorosłych i dzieci, stanowi kompleks nowoczesnych budynków mieszczących kilkanaście oddziałów, zespoły poradni specjalistycznych oraz zakłady i pracownie diagnostyczne.

Szpital będący jedną z największych placówek Ochrony Zdrowia w regionie jako pierwszy otrzymał szereg certyfikatów jakościowych, które świadczą o kompetencji w wykonywaniu świadczeń medycznych.

Dostawy Swegon:

  • Szpitalny oddział ratunkowy: rezystancyjne nawilżacze parowe, nawiewniki z filtrem absolutnym do  pomieszczeń czystych typu CDH, centrale GOLD, SILVER M
  • Onkohematologia dziecięca – nawilżacze parowe ESCO, RS
  • Bloki operacyjne i centralna sterylizatornia – centrale SILVER M
  • Pracownia rezonansu – centrale SILVER M
  • Oddział noworodków – centrale SILVER M HY Case, nawiewniki GTHc
  • Neurologia dziecięca – centrala GOLD, centrala SILVER M
  • Oddział Patomorfologii i Histopatologii - SILVER C, Silver M HY Case (dostawa 2023)
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu dorosłych – Silver M Hy Case, CASA (dostawa 2023)

Część dostaw realizowana był na potrzeby modernizacji istniejących obiektów.

Największym problemem związanym z  doborem urządzeń był brak miejsca do ich montażu.

Ograniczenie przestrzeni i istniejące instalacje wymagały indywidulanego podejścia do każdej jednostki.

Centrale do obsługi pomieszczeń czystych, o podwyższonych wymaganiach higienicznych, zostały wykonane wewnętrznie w całości ze stali nierdzewnej.

Zainstalowane urządzenia: