You might want to visit our North American website:

Centrum dystrybucji Lidl, Rusocin k. Gdańska

    

    

    

    

    

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku.

W 2002 roku powstał pierwszy sklep Lidl w Polsce. Na dzień dzisiejszy sieć sprzedaży Lidl Polska liczy około 800 sklepów ulokowanych na ternie całego naszego kraju, obsługiwanych przez 11 Centrów Dystrybucyjnych.

Lidl koncentruje się na tym, że odpowiedzialna firma może więcej, może pomagać i mieć wpływ na to co dzieje się w ich otoczeniu. Istotny jest fakt iż zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii tej firmy. Od wielu lat Lidl realizuje działania pod hasłem „W trosce o lepsze jutro” w ramach pięciu filarów, które tworzą następujące obszary:
- asortyment
- dostawcy
- pracownicy
- środowisko
- społeczeństwo

Lidl Polska od początku swojej działalności współpracuje z Caritas Polska oraz Federacją Polskich Banków Żywności oraz podejmuje działania edukacyjne w zakresie niemarnowania żywności.

Zainstalowane urządzenia: